În containerele verzi se colectează:

Sticle de orice culoare (fără dop);

Borcane (fără capac);

Ambalaje de sticlă de la produse cosmetice,

flacoane sticlă, geamuri etc.

  Goliţi recipientele din sticlă înainte de a le introduce în containere;

Îndepărtaţi alte materiale de pe acestea: capace, etichete, gulere metalice sau din plastic, orice altă parte metalică din plastic sau lemn;

Nu aruncaţi ambalajele din sticlă împachetate în pungi din plastic;

Nu introduceţi recipienţi din sticlă în care au fost anterior substanţe inflamabile (de exemplu combustibili, diluanţi), explozive, infecţioase (de exemplu sânge), toxice, corozive.