Nr.Tip / AnNumeLink
1Legea 51/2006LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare*)Descarcă document
2Legea 101/2006LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor - REPUBLICARE*)Descarcă document
3Ordonanta 26/2000ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţiiDescarcă document
4OUG 57/2019ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativDercarcă document
5OUG 92/2021ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilorDescarcă document
6Ordin ANRSC 640/2022ORDIN nr. 640 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizareDescarcă document
7Norme ordin ANRSC 640/2022NORME METODOLOGICE din 30 septembrie 2022 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizareDescarcă document