SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL VRANCEA

De ce este important să reciclăm?

Protejăm natura și resursele naturale;
Reducem poluarea solului, apei, aerului;
Economisim energie;
Reciclarea aduce avantaje atât din punct de vedere economic și social, cât și pentru îmbunătățirea calității vieții, printr-un mediu înconjurator curat.

Știați că…

…sticla colectată separat este topită și transformată în produse noi, aceasta putând fi reciclată de un număr infinit de ori?

…din 50 PET-uri se poate face un pulover?

…aluminiul este 100% reciclabil?

…este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 de pungi de hârtie?

…sticla are nevoie de 1.000.000 de ani pentru a se descompune?

…descompunerea naturală a PET-lui în mediul înconjurător necesită peste 500 de ani?

CONTAINERUL ALBASTRU

În containerele albastre se colectează

CONTAINERUL GALBEN

În containerele galbene se colectează

CONTAINERUL VERDE

În containerele verzi se colectează

Informații generale privind Proiectul

Obiectivul general al Proiectului constă în creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din judeţul Vrancea, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem durabil de management al deşeurilor.

Scopul Proiectului constă în completarea infrastructurii şi a echipamentelor existente prin investiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel de județ, pentru conformarea cu cerinţele legislative ale UE din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Luaţi legătura cu noi

    Colectarea separată a deșeurilor

    Eficiența Proiectului depinde în mare măsură de colectarea separată corectă a deșeurilor reciclabile, în acest mod reducându-se semnificativ cantitățile de deșeuri ce urmează a fi depozitate.